Новини | News

Годишник на Регионален исторически музей - Пазарджик

Херос вместо Хера: ново четене на един древен надпис ни отвежда до своеобразната триада Тракийски Херос — Св. Георги — Войводата Георги. Статията „Реинтерпретация в контекст: епиграфският архив на Баткунското светилище и един паметник от Черногорово, Пазарджишко (IGBulg., III/1: 1283)”, подготвена в съавторство с Костадин Пампов, е публикувана в Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик, том ІХ, 2018, стр. 67-75.

Пълен текст на статията

* * *

Съвременни методи и методики за научни изследвания

В началото на 2019 г. излезе от печат „Съвременни методи и методики за научни изследвания” — сборник с разнообразно съдържание, в който е включена моя статия за значението на манускриптите на античните текстове в тракологията.

Пълен текст на статията

* * *

Списание НАУКА

В новия брой на списание „Наука” (год. XXVIII, 2018, 5, 20-24) е включена моята статия „Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията”. Преди една година текстът беше представен пред научна конференция на тема „Наука и лъженаука – борба в името на истината”.

Пълен текст на статията

Информация за конференцията

* * *

Съвременни методи

На 30 март 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се проведе научна конференция на тема „Съвременни методи и методики за научни изследвания”. Имах възможността да участвам с доклад, озаглавен „Studying the Manuscript Tradition of Ancient Texts in the Field of Thracology – an Important Addition to Interpretatio Thracica in the 21th Century”.

Информация за конференцията

* * *

Пловдивски исторически форум

На 6 февруари 2018 г. е публикуван новият брой на „Пловдивски исторически форум” (год. І, 2017, кн. 2). В изданието (стр. 5-14) е включена моята статия „Топонимът TEMPLUM MENDIDIUM у Тит Ливий и неговата интерпретация”.

Списанието е свободно достъпно онлайн

* * *

Aristonothos

В края на м. Октомври 2015 г. Държавният университет в Милано (Италия) публикува сборник с научни статии, посветени на различни аспекти от историята и географията на траките. Оригиналното заглавие е I Traci tra geografia e storia, част от поредицата Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico. Съставител е д-р Paola Schirripa. Моето участие е с обзорна статия на тема The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. — 45 A.D.).

Съдържанието на сборника е свободно достъпно онлайн.

Информация за печатния вариант

* * *

 • 1
 • 1
 • 3
PhD Thesis

ПУБЛИКАЦИИ | PUBLICATIONS

NEW! The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. — 45 A.D.), in Paola Schirripa (editor). I Traci tra geografia e storia. Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico, vol. 9. Milano, 2015, pp. 129-142.

DOI: http://dx.doi.org/10.13130/2037-4488/6459

Athens

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

История на Древна Гърция

История на Древния Рим

История на Древна Тракия и траките

Photo

CURRICULUM VITAE

Йордан Илиев е доктор по история и археология (стара история — тракология).

* * *

Dr. Jordan Iliev is a researcher of Ancient Thrace and the Thracians.

КОНТАКТИ | CONTACTS


 • ACADEMIA.EDU

  Платформа за споделяне на научни публикации.

 • RESEARCHGATE

  Платформа за споделяне на научни публикации.

 • GOOGLE SCHOLAR

  Профил в Google Наука.

 • RESEARCHER-ID

  Идентификатор за учени.