Новини | News

Elements of AI

На 27 май 2021 г. получих сертификат за успешно завършен онлайн курс „Елементи на изкуствения интелект”. Курсът е с продължителност шест седмици. Включва разнообразни теми, допълнени от интересни упражнения и задачи.

Информация за курса от сайта на Института за публична администрация

* * *

Hiperboreea 2020

В новия брой на Hiperboreea (7/2, 2020, pp. 109-121) е включена моята статия „Thracians in the Second Macedonian War (200 – 197 B.C.)”. The author is thankful to the reviewers for their useful suggestions and valuable comments. Special thanks are due also to Escaline Charlette Aarthi for the final editing of this paper. All the mistakes in this text are mine.

Онлайн достъп чрез JSTOR

* * *

Годишник на Регионален исторически музей - Пазарджик 2020

На 10 юли 2020 г. получих в печатен вариант новата ми статия „Антични свидетелства за Бесапара”. Публикувана е в Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик, том Х, 2019, стр. 78-92.

Пълен текст на статията

* * *

Общество и здраве

През юли 2020 г. се очаква публикуването на първия брой на новостартиращото научно списание „Общество и здраве”. Изданието се подготвя съвместно от УМБАЛ „Канев“ АД – гр. Русе и РБ „Любен Каравелов“ – гр. Русе.

Интернет страница на списанието

* * *

Aristonothos 2019

На 2 декември 2019 г. е публикуван официално сборникът „Гърци и римляни по бреговете на Черно море“ (оригинално заглавие: Greci e Romani sulle sponde del Mar Nero), подготвен под редакцията на д-р Paola Schirripa. Имах възможността да участвам с проучване на тема „Gn. Manlius Vulso’s March through Thrace in 188 B.C. according to Livy’s manuscript tradition“.

Пълен текст на статията

Съдържание на сборника

* * *

Hiperboreea

От края на 2018 г. участвам в редакционната колегия на Hiperboreea. Списанието се издава съвместно от Балканската асоциация по история – Букурещ, Румъния и Държавния университет на Пенсилвания, САЩ. Индексира се в световноизвестните бази данни за научна информация Web of Science и Scopus. Разглеждат се за публикуване студии, статии и други материали за Югоизточна Европа, свързани с културна, политическа, военна, социална, икономическа история и археология без ограничения на историческия период, както и интердисциплинарни проучвания. Всички студии и статии подлежат на двойно анонимно рецензиране.

Повече информация

* * *

Родопа планина - земя на богове, хора и храмове

На 10 юли 2019 г. е официалното представяне на сборника с доклади от Трета национална научна конференция „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове”. Участвах в конференцията с доклад на тема „Епиграфски данни за историята на Родопите през Античността” (стр. 48-59).

Съдържание на сборника

* * *

Годишник на Регионален исторически музей - Пазарджик

Херос вместо Хера: ново четене на един древен надпис ни отвежда до своеобразната триада Тракийски Херос — Св. Георги — Войводата Георги. Статията „Реинтерпретация в контекст: епиграфският архив на Баткунското светилище и един паметник от Черногорово, Пазарджишко (IGBulg., III/1: 1283)”, подготвена в съавторство с Костадин Пампов, е публикувана в Годишник на Регионален исторически музей – Пазарджик, том ІХ, 2018, стр. 67-75.

Пълен текст на статията

* * *

Съвременни методи и методики за научни изследвания

В началото на 2019 г. излезе от печат „Съвременни методи и методики за научни изследвания” — сборник с разнообразно съдържание, в който е включена моя статия за значението на манускриптите на античните текстове в тракологията.

Пълен текст на статията

* * *

Списание НАУКА

В новия брой на списание „Наука” (год. XXVIII, 2018, 5, 20-24) е включена моята статия „Псевдонаучни корекции на антични текстове в тракологията”. Преди една година текстът беше представен пред научна конференция на тема „Наука и лъженаука – борба в името на истината”.

Пълен текст на статията

Информация за конференцията

* * *

Съвременни методи

На 30 март 2018 г. в СУ „Св. Климент Охридски” се проведе научна конференция на тема „Съвременни методи и методики за научни изследвания”. Имах възможността да участвам с доклад, озаглавен „Studying the Manuscript Tradition of Ancient Texts in the Field of Thracology – an Important Addition to Interpretatio Thracica in the 21th Century”.

Информация за конференцията

* * *

Пловдивски исторически форум

На 6 февруари 2018 г. е публикуван новият брой на „Пловдивски исторически форум” (год. І, 2017, кн. 2). В изданието (стр. 5-14) е включена моята статия „Топонимът TEMPLUM MENDIDIUM у Тит Ливий и неговата интерпретация”.

Списанието е свободно достъпно онлайн

* * *

Aristonothos

В края на м. Октомври 2015 г. Държавният университет в Милано (Италия) публикува сборник с научни статии, посветени на различни аспекти от историята и географията на траките. Оригиналното заглавие е I Traci tra geografia e storia, част от поредицата Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico. Съставител е д-р Paola Schirripa. Моето участие е с обзорна статия на тема The Roman Conquest of Thrace (188 B.C. — 45 A.D.).

Съдържанието на сборника е свободно достъпно онлайн.

Информация за печатния вариант

* * *

 • 1
 • 1
 • 3
PhD Thesis

ПУБЛИКАЦИИ | PUBLICATIONS

NEW! „Thracians in the Second Macedonian War (200 – 197 B.C.)“, in Hiperboreea, 7 (2), 2020, pp. 109-121, DOI: https://doi.org/10.5325/hiperboreea.7.2.0109

NEW! „Gn. Manlius Vulso’s March through Thrace in 188 B.C. according to Livy’s manuscript tradition“, in Paola Schirripa (editor). Greci e Romani sulle sponde del Mar Nero. Aristonothos: Scritti per il Mediterraneo antico, vol. 15. Milano, 2019, pp. 209-228, DOI: http://doi.org/10.13130/2037-4488/12510

Athens

УЧЕБНИ МАТЕРИАЛИ

История на Древна Гърция

История на Древния Рим

История на Древна Тракия и траките

Photo

CURRICULUM VITAE

Йордан Илиев е доктор по история и археология (стара история — тракология).

* * *

Dr. Jordan Iliev is a researcher of Ancient Thrace and the Thracians.

КОНТАКТИ | CONTACTS


 • ACADEMIA.EDU

  Платформа за споделяне на научни публикации.

 • RESEARCHGATE

  Платформа за споделяне на научни публикации.

 • GOOGLE SCHOLAR

  Профил в Google Наука.

 • RESEARCHER-ID

  Идентификатор за учени.